συστατικές επιστολές από Σεραφείμ και Άδωνι για Γιασάμ Αγιαβέφε